به دورهمی استاد صاحبی خوش آمدید (1) 😍

ثبت نام گروه اول دورهمی خودمونی و آموزشی

نحوۀ شرکت در دورهمی را به صورت *حضوری* یا *غیرحضوری* انتخاب کنید.
تخفیف ویژه 55 درصدی بسته جامع تربیت فرزند فقط برای 100 نفر اول
6.000.000 تومان
2.700.000 تومان فقط برای 100 نفر